April 14, 2012 TV Interview
 
受邀新時代傳媒集團《新楓采》電視欄目組的採訪,與觀眾朋友們分享了加國創業服務《月子保姆培訓》先培訓,後上崗。